Werkwijze van webwerkers

Hoewel elke website anders is, is de werkwijze voor de meeste websites wel gelijk. Hieronder staat kort uitgelegd wat onze normale werkwijze is:

werkwijze-gesprek

Gesprek

We beginnen altijd met een vrijblijvend persoonlijk gesprek. Daarbij wordt uitvoerig besproken welk doel met de website wordt nagestreefd, aan welk uiterlijk gedacht wordt, welk beeldmateriaal er op de website getoond moeten worden en welke paginastructuur wenselijk is. Graag bespreken wij de functionaliteiten en eisen. Pas na zo'n eerste gesprek maken wij een definitieve offerte en prijs.
werkwijze-ontwerp

Ontwerp

Bij uw akkoord, maken een eerste schets van het uiterlijk van de website. Dit sturen wij u to ter beoordeling. Afhankelijk van uw reactie wordt het ontwerp aangepast of maken we een ander ontwerp.

Techniek

Als u tevreden bent met het ontwerp, gaan we het ontwerp omzetten in een website. We richten alle pagina's in en vullen die met de door u aangeleverde teksten.
We plaatsen de website op een test omgeving van Webwerkers. U kunt dan meekijken en uw mening geven.
werkwijze-controleren

Oplevering

Als de website klaar is, doen wij een technische controle en vragen u om de website ook te controleren en aan te geven of u tevreden bent. Eventuele verbeterpunten worden aangepakt en zodra u aangeeft helemaal tevreden te zijn, zullen we de website klaarmaken om te publiceren.
werkwijze-online

Uw website online

Ontkurk de champagne en geef een feestje. Uw website is helemaal klaar en voor de hele wereld te zien...